samedi 9 avril 2016

تيمزكيد أوسرير - الفهرس

  * * *

* * *

* * *
========================
 تيمزكيد أوسرير
=====================
أتِيمْزْڭيدْ أوسْريرْ أحِينْتْ أيْمّي
أوشْكِيخْدْ أكمْ زُورْخْ هَايّي
مَا نَامْ كانْ مِيدْنْ نْ غَاسّللّي
مَا يْجْرَانْ لليخْ اِيناقسْ فتْڭمِّي
نْ تَغْري لعِيلمْ خ البيتْ نْرَبّي
العْوَانْ دْ الخِيرْ أورْ سُولْ اِيللي
الحَالْتْ نْمْ اَرْتسّاغْ تَاڭوضي -1-
إيسْ أورْ تلليتْ خْ لعَمّارْتي
إيس إِيكَّا ڭرَاخْ دِيدْمْ اِيزيكِي -2-
أرَامْ تْسْكارْ لوقْتْ أسْمّوتّي -3-
مَا نِي تكّامْ أيْ مُوسَلمْنِي
أفلاّ وّاسيفْ لّيڭانْ لمْكبّْلي -4-
اِيبيدْن فكْرَاضْ ايضَارْني
الثلث اِيغزْرَانان خْ تاڭوتي
دْ الثلث ايزُوڭايْنْ خْ ايفُّوسِي
دْ الثلث اُوَاسِيفانْ خْ لقبَلتِي
تامْزَالتْ اِيسْكُونْ تسْمُونِي
مَاكُنْ اِيبْضَانْ فْ المْدَرْسْتِي
تكْ تيڭيڭيلتْ مِّي مُّوتْنِي
أيْدّارْسْ لاحْتنْ أفوضْنِي
تزْرَا الخِيرْ خُوسّانْ أوغْنِي -5-
تڭرُودْ ايتاسُوتادْ نْ الشّبيعْتِي
اِيسْ نَطافْ خْ أوڭايّو أنللي -6-
نَخْ سُول أورْتْلا تِيمْدِي  -7-
أدْ نْسَاوْل نِيكنِي أولا كُونّي
غيلا خْ ايلاّ وَاوَال دْ تِيدْرْفي -8-
أنسَاوْل فتيمْزڭيد نْ ڭيدِّي  -9-
نسْكرْ شّرُوضْ نْسْ سْ تازَرْفي -10-
أيْتْ دّارَنخْ نْ لغرْبْ هَانْ كُونّي
أيْڭانْ تُوڭتْ أورْدْ تادَرْسِي -11-
سِيڭلاتْ إينفْلاسْ سْ اِيسْتِي -12-
سَكْرَاتْ إي لَحْضَارْ إيمَحْضِي -13-
تعَاوَنْمْ تامَازيرْتْ سْ زَمْزْدِي -14-
مَا يَادْ اِيرَا النّيتْ دْ تايْري -15-
تكّاتْنْ تيمزڭيدْ تڭا أسَنْفِي -16-
سْ اِيمْحْضَارْن خْ يَاوْزَمْزي -17-
تلاّ الصَّاحْتْ تِيلي تادُوسِي -18-
سِيڭلاَتْ مَا يْتڭابَالنْ سْ أمْسَقْسِي -19-
هَانْ أورَا تْبيدْ غِيرْ سْ أمّوللي -20-
أيْتْ لغَرْبْ كُونّي أخْ تلاّ تِينْدِي -21-
اِيقّانْدْ إي تِيمْزڭيدْ أسْمّسِي -22-
تُورِّيدْ الهيبْتْ نْسْ سْ أسْبَدّي -23-
رْمِينْ مِيدْنْ سْ أو نْهيتْفِي -24-
رْمِينْ الحَشمَاتْ أو رَادْفيسّنِي
رْمِينْ خْ اِيوَاليوْنْ دْ أوْنّي -25-
مَا دَاوْنْ تّينيخْ اِيڭا أسْكْتِي -26-
أورَاوْنْ تّينيخْ أبْلا تَامُولي -27-
أيْتْ الغرْبْ اِيڭوتْ أسِيكِي -28-
أورْ كُولو ايڭا غَايْدْ تَوُّوري
تْرَايَاوْنْ تيمْزڭيدْ تِيويزي -29-
هَانْ تكَا أغَارَاسْ نْ تِيشْكِي -30-
تْزّري لعَمّارْتِ كيڭانْ تِيميضِي -31-
تُوتْمْ تيمزڭيد سْ أجْنْوي
تتّومْتْ تلُوحَمْتْ خْ أسِيتّي -32-
تَدّا الحْنينْتْ قورْنْ أولاَوْنِي
تتّومْ اِيسَاوْنْ تڭا تِينْڭمِي -33-
تتّومْ إيسْتَنْ تكّا تڭا اِيتْري
تُوفَاوْتْ نسْ أورْ تلاَ تّْمِي
مَقّارْ تسْدُو دْوَامَانْ خْ أوڭنِي -34-
يُوقّرْتْ وَاسِيفْ اِيخْ اِينڭي
ييتّينْ فلاّسْ اِيكّا أفَاسِي
تْبَايْنْ خْ وَافاتنْ زُونْدْ الجَنْتي
أكَالْ نْسْ أوريڭا أمْسُّوكِي -35-
بْنَانْتْ اِيرْڭازْنْ تِيلي تَاغُوسِي -36-
سْفُولكِينْتْ سْ لبْنيَا سْ أسْمْضي -37-
أورَا تْسّرْمِي تيطْ سْ اِيزْري
تُوسْعُو خْ تُورّوتْ أولاَ تِيغْزي
تْبيدْ تَاصُّومْعيتْ تحِيدْ تَانْزْلي -38-
تِيڭمّي اِيفُولكِينْ نْ أمْسّغْري -39-
تُكْلا سْ أوزْوَاغْ زُوندْ اِيدْقّي
اِيمَازّالْنْ بَدّنَاسْ أتنيسّرْبْحْ رَبّي
رَانَاسْ الخِيرْ رْجُونَاسْ أفُولكِي
فلناخْدْ نَڭ سِيسْ تَامّولْغِي -40-
تُوضْنْ سُومَارْڭ نْ اِيمْزيَّرْني
أرتْمَدُّو زُونْدْ اِيخْ تزّري أشتْشِي
تَلْكَمْ فلاّوْنْ تلازَمْتْ تِيڭزِّي  -41-
تْضَمْعَا ڭِيوْنْ تَالالِيتْ سْ تِيفْسِّي -42-
لمْدَرْسْتْ نُّونْ هَانْ رَاتْجِّي
أسْ تُّورْ تفَلْمْ أتــڭ إينِـيغِي -43-
أفلاّ وَاسيفْ يُودَاكنْ غ تَاڭونِي
أسْيَاتْ المْدَرْسْتْ أتِّيمْغُوري
سْوَافولْكِي ڭراتُونْ دُومْشّاشْكِي -44-
========
نظم محمد زلماضي المزالي
============
شرح المفردات
============
الرقم
الأمازيغية
العربية

1
تاكوضي
الحسرة
2
إيزيكي
الحاجز
3
أسموتي
الانتقال
4
المكبلي
المظلة
5
أوغني
المجاعة
6
أنللي
العقل
7
تيمدي
الفكر
8
تيدرفي
الحرية
9
نڭيدي
نتساوى
10
تازرفي
العدالة
11
تادرسي
الأقلية
12
إيستي
الانتخاب
13
إيمحضي
أمين المال
14
زمزدي
تنسيق
15
تايري
الارادة
16
أسنفي
الملجأ
17
ازمزي
التاريخ
18
تادوسي
المتانة
19
أمسقسي
الاستفتاء
20
أموللي
الرابطة
21
تيندي
الأهمية
22
اسمسي
التغيير
23
أسبدي
التأسيس
24
أنهيتفي
الفتنة
25
أوني
الخطاب
26
أسكتي
التذكير
27
تامولي
الارشاد
28
أسيكي
الغياب
29
تيويزي
التعاون
30
تيشكي
الخسارة
31
تيميضي
القرن
32
أسيتي
الاقصاء
33
تينڭمي
التراث
34
أڭني
منخفض
35
أمسوكي
قاحل
36
تاغوسي
النظافة
37
أسمضي
الذوق
38
تانزلي
البساطة
39
أمسغري
المدرس
40
تامولغي
النحس
41
تيكزي
التلقيح
42
تيفسي
السرعة
43
إنيغي
القتيل
44
أمشاشكي
الائتلاف
*
* * *